Skräddarsydda akademiska presentationer och föreläsningar

Tack vare att Helsingfors universitet är ett brett tvärvetenskapligt universitet kan vi erbjuda föreläsningar inom många olika discipliner allt utgående från dina intressen. Vi kan också erbjuda ämnesdidaktiska föreläsningar. Helsingfors universitet är ett två-tre språkigt universitet så mycket kan ordnas på svenska eller engelska.

https://www.helsinki.fi/sv

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+

Professionella studiebesök

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+ erbjuder kundanpassade professionella studiebesök på svenska (och engelska) som är utformade för att visa finsk praxis inom utbildningssektorn. Vi erbjuder skräddarsydda program för grupper om 10 personer eller fler.

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+

PB 53 (Fabiansgatan 32)

00014 Helsingfors universitet