Studiebesök på olika enheter som samarbetar med skolorna

Helsingfors universitetsmuseum

http://www.museo.helsinki.fi/svenska/

Naturhistoriska centralmuseet (Naturhistoriska museet, Kajsaniemi botaniska trädgård, Gumtäkt botaniska trädgård)

https://www.luomus.fi/sv

Helsingfors observatorium

http://www.observatorio.fi/svenska/index.html

Vetenskapscentret Heureka

http://www.heureka.fi/sv

Tankehörnan

https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/tankehornan

Helsingfors universitet grundades 1640 och är det äldsta universitetet i Finland. Vid universitetet studerar idag 36,500 studenter och därmed är det också det största universitetet i Finland och ett av de ledande mångvetenskapliga universiteten i världen. Universitetet är ett internationellt två språkigt (finska och svenska) universitet men mycket utbildning och forskning sker också på engelska. Lärarutbildningen är en central utbildning inom universitetet och sedan hösten 2016 ges utbildningen också på svenska.

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+

Professionella studiebesök

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+ erbjuder kundanpassade professionella studiebesök på svenska (och engelska) som är utformade för att visa finsk praxis inom utbildningssektorn. Vi erbjuder skräddarsydda program för grupper om 10 personer eller fler.

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+

PB 53 (Fabiansgatan 32)

00014 Helsingfors universitet