Utbildningsstyrelsen (UBS) är ett ämbetsverk som ansvarar för utvecklingen av undervisningen i Finland. UBS fungerar under överinseende av Undervisningsministeriet. Du hittar en presentation om det finländska utbildningssystemet samt en mängd olika utbildningsområden på UBSs webbplats.
Diagram på utbildningssystemet (UBS)

Högskoleutbildningssystemet i Finland

Det finländska utbildningssystemet består av grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning, högskoleutbildning och vuxenutbildning. Mera information om högskoleutbildningen hittar du här Utbildning i Finland (Utbildningsministeriet)

Livslångt lärande i Finland

Vuxenutbildningens policy är att förse den vuxna befolkningen med ett brett utbud av studiemöjligheter. Finland erbjuder utmärkta möjligheter för livslångt lärande. Olika institutioner erbjuder ett stort utbud av kurser och program för vuxna på alla nivåer av formell utbildning. Läs mera om vuxenutbildningens system samt studier och examen på Utbildningsministeriets hemsida Vuxenutbildning i Finland (Utbildningsministeriet)

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+

Professionella studiebesök

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+ erbjuder kundanpassade professionella studiebesök på svenska (och engelska) som är utformade för att visa finsk praxis inom utbildningssektorn. Vi erbjuder skräddarsydda program för grupper om 10 personer eller fler.

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+

PB 53 (Fabiansgatan 32)

00014 Helsingfors universitet